تماس با ما

  تلفن تماس ستاد اقامه نماز استان : ۰۵۶۳۲۴۵۶۰۴۱ شماره فکس ستاد قامه نماز استان : ۰۵۶۳۲۴۴۲۴۲۸۳ پست الکترونیک : snamazkh@yahoo.com snamazkh@gmail.com شماره پیام رسان سروش ستاد اقامه نماز استان : soroush://channel/snamazkh آدرس: بیرجند – خیابان معلم – معلم ۱۹