تماس با ما

تلفن تماس ستاد اقامه نماز استان :     ۰۵۶۳۲۴۵۶۰۴۱ شماره فکس ستاد قامه نماز استان :    ۰۵۶۳۲۴۴۲۴۲۸۳ پست الکترونیک :                                             snamazkh@yahoo.com شماره پیام رسان سروش ستاد اقامه نماز استان :    soroush://channel/snamazkh آدرس: … ادامه خواندن تماس با ما